Adaptiv læring er når læremiddelet* tilpasser seg kursdeltakerens kunnskapsnivå.

Hvis du trenger hjelp, får du det.
Hvis ikke, går du raskt videre.


*Et læremiddel kan være en bok, en video eller en PowerPoint-presentasjon.
Adap Lærings- og Testverktøy™ er det eneste læremiddelet som tilpasser seg kursdeltakeren.

Dette er Adap Lærings- og Testverktøy™

Adap har utviklet en unik programvare for å styrke medarbeidernes nøkkelkompetanse. Dette er ikke et ordinært e-læringsprogram som krever at alle leser den samme teksten og svarer på de samme spørsmålene. Vi tar hensyn til individuelle ulikheter og tilpasser veiledning og oppgaver til den enkelte.

Styrken i vår adaptive læringsteknologi ligger i at de som trenger støtte for å forstå viktige emner, får akkurat den hjelpen de behøver. Kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet, går raskt og effektivt gjennom leksjonene.

Adap Dashbord (LMS)

Adap har også utviklet et unikt Dashboard (LMS) for kontroll og styring av bedriftens digitale læremidler. LMS står for Learning Management System.

Alle brukere av Adap Lærings- og Testverktøy™ får innlogging til et personlig dashbord der de har oversikt over egne kurs og resultater. Med SCORM og Tin Can kan også andre læremidler (Power Point, PDF, YouTube osv) integreres i Adap Dashbord.

Fagansvarlig kan hente ut resultatrapport for den enkelte medarbeiderne i sin avdeling. I tillegg kan fagansvarlig få rapport for hver enkelt leksjon og se hvilke oppgaver som har vært spesielt enkle eller vanskelige. Dette er nyttig når man skal forbedre kursene, og når man vil vite hvilke emner som trenger grundigere oppfølging.

Ser dette interessant ut?

Ta kontakt

Adap i praktisk bruk

Ulike måter å lære på

Det finnes mange ulike måter å lære på og Adap er ikke en erstatning for alle disse. Noen emner er så omfattende og kompliserte at klasseromsundervisning, praktisk arbeid eller gode diskusjoner er nødvendig. Andre emner har mer begrenset omfang og kan med fordel formidles gjennom kurs og leksjoner i Adap. Dessuten kan også de omfattende emnene repeteres, drilles og testes med vårt verktøy.

Selvstendig læremiddel eller støtteressurs

Våre kurs fungerer utmerket som et selvstendig læremiddel, men vi kan også utvikle kurs som en støtteressurs til ordinære klasseromskurs. Vi samarbeider med eksterne kurstilbydere for å gi den enkelte deltaker et optimalt opplegg.

Kursene bygges opp av leksjoner som kapitler i en bok

HMS

 1. Vårt internkontrollsystem
 2. Psykososialt arbeidsmiljø
 3. Fysisk arbeidsmiljø
 4. Verneutstyr
 5. Farlige kjemikalier
 6. Datavett

Bedriftskultur

 1. Visjon og mål
 2. Vårt forhold til kundene
 3. Åpenhet
 4. Kvalitetssikring
 5. Korrupsjon
 6. Etikk og moral

Varme arbeider

 1. Off. lover og forsikringskrav
 2. Ansvar og risikovurdering
 3. Tiltak før start av arbeidet
 4. Bruk av gasser
 5. Metoder for brannslukking
 6. Beredskap og førstehjelp

Dette er eksempler - vi skreddersyr kurs for hver kunde.
Avhengig av kursdeltakerens kunnskapsnivå, tar hver leksjon ca. fem minutter å gjennomføre.

Presisjon

Adap tilpasser læringsprosessen slik at den enkelte deltaker får akkurat den kunnskapen han trenger, akkurat når han trenger den.
Akkurat nok, akkurat i riktig tid og akkurat tilpasset deltakeren.

Glemselseskurven

Psykolog Hermann Ebbinghaus

En typisk graf av glemselskurve viser at mennesker tenderer til å halvere sin hukommelse av nylig innlært materiale i løpet av dager eller uker dersom det ikke skjer en repetering av det innlærte materialet

Repetisjon gjør kunnskap varig

Forskning viser at repetisjonen bør starte umiddelbart etter innlæringsprosessen og pågå med økende mellomrom i seks til tolv måneder. Adap Lærings- og Testverktøy™ er meget effektivt for repetisjonsøvelser.

Rapportering

Adap har gode rapporteringsfunksjoner. Med vår teknologi kan bedriften gi individuelt tilpasset oppfølging til de medarbeiderne som bør ha det. Teknologien gjør også at bedriftens kompetanse til en hver tid kan dokumenteres på både individ- og gruppenivå.

Frihet

Kursdeltakerne kan gjennomføre kursene når og hvor de vil - på PC, brett eller telefon.

Fordeler med Adap Lærings- og Testverktøy™

For medarbeideren

 • Individuelt tilpasset opplæring og veiledning
 • Gjennomføres hvor og når det passer
 • Gir mestringsfølelse!
 • Effektivt og tidsbesparende
 • Personlig utvikling som et frynsegode

For bedriften

 • Ivaretakelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs
 • Skreddersydd bedriftens ønsker og krav
 • Varig kunnskap gjennom drilling og repetisjon
 • Full oversikt over bedriftens kompetansenivå både på individ- og gruppenivå
 • Mulighet for individuell oppfølging
 • Kontinuerlig tilpassing til krav og regelverk
 • Bedre planlegging for fremtidens kompetansekrav
 • Dokumentert kompetanse til myndigheter, kunder og samarbeidspartnere
 • Digitalisert, effektivt og kostnadsbesparende
 • Meget enkelt å komme i gang!

Så enkelt får du det

Fortell oss hva medarbeiderne
dine skal lære
Vi gir løsningsforslag
og fast pris
Sammen utvikler
vi gode kurs og
leksjoner
Vi ordner alt
det tekniske
Du henter selv
ut rapporter når
det passer